Mijn ViiP
Vrouwen in institutioneel Pensioen

Home

ViiP staat voor Vrouwen in institutioneel Pensioen. ViiP is een netwerk van en voor vrouwen die op academisch niveau werkzaam zijn in de pensioenwereld.

“Het is onze missie om vrouwen in de institutionele pensioenwereld te verbinden, opdat zij elkaar vinden, stimuleren en inspireren. Daarnaast willen wij bijdragen aan een grotere man-vrouw diversiteit in brede zin in de institutionele pensioenwereld.”

Wij zijn dan ook een laagdrempelig netwerk waarin de leden kennis delen en ons doel is om bij te dragen aan elkaar ontwikkeling. Daarnaast gaan we de dialoog aan over de man-vrouw diversiteit in de pensioenwereld en zoeken we naar de verbinding tussen ons netwerk en andere netwerken.

Wat doen we?
Naast een inspirerend jaarcongres organiseren we minimaal één borrel per jaar. Veel leden van ViiP zijn aangesloten bij een van onze deelnetwerken. De deelnetwerken zijn veelal divers samengestelde netwerken die gemiddeld drie of vier keer per jaar bij elkaar komen. Bij een bijeenkomst van een deelnetwerk wordt er altijd een presentatie gegeven, hetzij door een lid van het netwerk hetzij door een externe spreker. De deelnetwerken bepalen daarbij zelf welke onderwerpen aan bod komen. Daarnaast is het gebruikelijk om na afloop van het inhoudelijk deel met elkaar te gaan eten.

Gedurende het jaar vinden er vaak ook nog extra activiteiten plaats, zoals ronde tafelbijeenkomsten en workshops. Daarnaast komt steeds vaker voor dat we op verzoek van bijvoorbeeld pensioenfondsen of pensioenuitvoeringsorganisaties, vacatures onder onze leden verspreiden.