Vrouwen in institutioneel Pensioen

2007 - 2015


Jaarcongres 2015

Het twaalfde ViiP Jaarcongres vond plaats op 16 april 2015. Het ViiP jaarcongres is gehouden bij MN te Den Haag. Het jaarcongres is gesponsord door MN.


Jaarcongres 2014

Het elfde ViiP Jaarcongres vond dit jaar op 15 mei plaats. Bekijk de vooraankondiging.


Jaarcongres 2013

Het tiende jaarcongres vond plaats op 16 april 2013 bij PwC te Amsterdam. Voor de tweede keer werd de Gouden Pump Award uitgereikt. De winnaar van 2013 was Robeco.


Jaarcongres 2012

Tijdens het negende ViiP-jaarcongres dat op 17 april 2012 plaatsvond bij KPMG in Amstelveen werd voor het eerst de Gouden Pump Award uitgereikt.

- Presentatie Peter Borgdorff | Pensioenfondsbesturen in beweging
- Workshop Marleen Koetsier | Riskmanagement & Governance van beleggen
- Workshop Sandra Smits en Marty Tuk | Netwerken
- Workshop Celeste de Quelerij | Social Media


Jaarcongres 2011

Het thema van het achtste ViiP-jaarcongres dat op 12 april 2011 plaatsvond bij Cordares in Amsterdam was Het nieuwe pensioendenken. APG was dit jaar de hoofdsponsor.


Jaarcongres 2010

Women on Board was het thema van het zevende jaarcongres van ViiP, dat op 1 april 2010 plaatsvond bij AEGON te Den Haag. Naast een plenair deel waren er dit jaar ook workshops te volgen.


Jaarcongres 2009

Kennis delen en netwerken. Daarvoor zochten om en nabij de 150 vrouwen, allen werkzaam op het terrein van de pensioenen, elkaar op 31 maart 2009 op. De vrouwen waren te gast bij Syntrus Achmea, de sponsor van het zesde jaarcongres van vrouwenkennisnetwerk ViiP.


Jaarcongres 2008


Jaarcongres 2007

In 2007 werd het congres voor de vierde maal gehouden en het is inmiddels een begrip voor vrouwen in de pensioenwereld. Het jaarcongres is net zo opgezet als de kwartaalbijeenkomsten van de deelnetwerken van ViiP: pensioeninhoud en netwerken komen beide aan bod.