Vrouwen in institutioneel Pensioen

ViiP Algemeen

ViiP

ViiP staat voor Vrouwen in institutioneel Pensioen en is een netwerk van en voor vrouwen die op academisch niveau werkzaam zijn in de pensioensector. We bieden vrouwen de gelegenheid om kennis te delen en andere vrouwen uit de sector te ontmoeten. ViiP verwelkomt zowel vrouwen die zitting hebben in pensioenfondsorganen als vrouwen die op een andere wijze werkzaam zijn binnen de pensioensector.

ViiP is in 2002 opgericht door Sandra Smits en Francis van Bergenhenegouwen om vrouwen zichtbaarder te maken in de pensioensector. We tellen inmiddels bijna 309 leden (per 31 december 2021).

Binnen onze vereniging is een aantal deelnetwerken actief. Deze deelnetwerken vormen het hart van ViiP. De deelnetwerken zijn gemêleerd, zodat hierdoor een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen onze leden die in allerlei disciplines binnen de pensioensector werkzaam zijn.

Om het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtorganen en beleidsbepalende functies in de sector van thans 10% te verbeteren, is in 2012 de Gouden Pump Award geïntroduceerd; een prijs voor een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de institutionele pensioensector. Prijswinnaars zijn NN Investments Partners (2019), Pensioenfonds ABN AMRO (2017), ABP (2015), Robeco (2013) en TKP (2012).

De leden van ViiP betalen een contributie. Ons streven is deze contributie zo laag mogelijk te houden om de laagdrempeligheid van het lidmaatschap te borgen. Het betalen van contributie geeft recht op toegang tot alle activiteiten van ViiP.