Vrouwen in institutioneel Pensioen

Activiteiten

Activiteit

Om vrouwen in de pensioensector met elkaar te verbinden, verzorgt ViiP voor haar leden verschillende activiteiten.

Elk jaar organiseren wij in het voorjaar een congres met hieraan voorafgaand de Algemene Ledenvergadering en in het najaar een borrel met voorafgaand een inhoudelijk programma.

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd zowel binnen de deelnetwerken als daarbuiten. Zie de activiteitenkalender voor onze eerstvolgende activiteiten.

Voor onze activiteiten maakt ViiP gebruik van sponsoring. Daarbij wordt er geen geld ontvangen, maar worden faciliteiten aangeboden door de sponsoren in de vorm van locaties, organisatorische ondersteuning en catering.

 


Volgende activiteiten:

09-06-2020
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
17-06-2020
Persoonlijk verhaal Celine van Asselt (CFRO APG AM)
18-06-2020
CWO Houthandel door BPF Meubel (Petra de Bruijn en Ellen Buzing)
09-09-2020
Klimaatrisico binnen de pensioenwereld (Female Capital van DNB)
15-10-2020
Jaarcongres 2020

Plaatsgevonden activiteiten:

11-02-2020
Nieuwe leden bijeenkomst
11-12-2019
Het nieuwe pensioenakkoord vanuit een DC-bril