Vrouwen in institutioneel Pensioen

Activiteiten

Activiteit

Om vrouwen in de pensioensector met elkaar te verbinden, verzorgt ViiP voor haar leden verschillende activiteiten.

Elk jaar organiseren wij in het voorjaar een congres met hieraan voorafgaand de Algemene Ledenvergadering en in het najaar een borrel met voorafgaand een inhoudelijk programma.

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd zowel binnen de deelnetwerken als daarbuiten. Zie de activiteitenkalender voor onze eerstvolgende activiteiten.

Voor onze activiteiten maakt ViiP gebruik van sponsoring. Daarbij wordt er geen geld ontvangen, maar worden faciliteiten aangeboden door de sponsoren in de vorm van locaties, organisatorische ondersteuning en catering.

 


Volgende activiteiten:

11-02-2020
Nieuwe leden bijeenkomst
09-04-2020
Jaarcongres 2020

Plaatsgevonden activiteiten:

11-12-2019
Het nieuwe pensioenakkoord vanuit een DC-bril
08-10-2019
Uitnodiging Herfstborrel 2019
17-09-2019
Pensioenakkoord en Commissie Parameters
09-07-2019
Stakeholdermanagement
26-06-2019
Leiderschap & Inclusion