Vrouwen in institutioneel Pensioen

Activiteiten

Activiteit

Om vrouwen in de pensioenwereld met elkaar te verbinden, verzorgt ViiP voor haar leden verschillende activiteiten.

Elk jaar organiseren wij in het voorjaar een congres met hieraan voorafgaand de Algemene Ledenvergadering en in het najaar een borrel met voorafgaand een inhoudelijk programma.

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd zowel binnen de deelnetwerken als daarbuiten. Zie de activiteitenkalender voor onze eerstvolgende activiteiten.

Voor onze activiteiten maakt ViiP gebruik van sponsoring. Daarbij wordt er geen geld ontvangen, maar worden faciliteiten aangeboden door de sponsoren in de vorm van locaties, organisatorische ondersteuning en catering.

 


Volgende activiteiten:

11-04-2019
Uitnodiging ViiP Jaarcongres
11-04-2019
Jury Gouden Pump Award 2019 is bekend

Plaatsgevonden activiteiten:

28-01-2019
Save the date: VIIP Seminar Boardroomdynamics: kennis opdoen en delen
30-10-2018
Customer journey door Celeste de Quelerij van TKP
29-10-2018
Het individuele pensioencontract
16-10-2018
IORP II
11-10-2018
Herfstborrel 2018