Vrouwen in institutioneel Pensioen

Bijeenkomst Verantwoord beleggen, hot or not?

13-09-2016

Thema: Op dinsdag 13 september a.s. wordt een kruisbestuivingsbijeenkomst voor alle VIIP netwerken georganiseerd met als thema Verantwoord beleggen, hot or not?

In het eerste gedeelte wordt ingegaan op ontwikkelingen, integratie in de beleggingsketen, beleggen in oplossingen en het meten en communiceren van tastbare resultaten. Dit gedeelte wordt afgesloten met een tafeldiscussie aan de hand van een vijftal vragen. In het tweede gedeelte vindt verdieping plaats op het thema klimaat en wordt een tafeldiscussie gevoerd aan de hand van een gefingeerde vragenbrief DNB.

Sprekers zijn Marcel Jeucken en Piet Klop van PGGM Responsible Investment

Het programma is als volgt:

  • 15.30 -16.00: Inloop met koffie
  • 16.00-18.00 uur: Inhoudelijke bijeenkomst
  • 18.00-20.00 uur: Borrel en buffet

Waar en wanneer: 13 september 2016 bij PGGM, Noordweg-Noord 150 te Zeist
Kosten: n.n.b. (kosten diner).
Deelnemen: De deelnetbijeenkomst “verantwoord beleggen” staat open voor andere deelnetwerken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Bianca Klever, Cécile Rozé, Suzanne de Gruijter, Eugénie Buuron en Inge Nijhuis van PGGM.

Aanmelden kan tot 11 september 2016 bij Inge Nijhuis of Bianca Klever