Vrouwen in institutioneel Pensioen

Het pensioen in 2020: waar staan wij nu?

31-10-2016

Op maandag 31 oktober organiseert Deelnetwerk 3 een bijeenkomst met als thema Het pensioen in 2020: waar staan wij nu?

Wij bespreken de plannen voor de herziening van het pensioenstelsel en staan stil bij de uitkomsten van de SER en de Perspectiefnota van het Kabinet. Ook de uitdagingen voor sociale partners en pensioenfondsbesturen komen aan de orde.
Tot slot discussiëren wij met elkaar aan de hand van een aantal stellingen.

Met het oog op de kruisbestuiving tussen de deelnetwerken kunnen ook andere VIIP-leden zich hiervoor aanmelden.

Datum
De bijeenkomst is op 31 oktober en start om 16.00 uur.

Locatie
De Roskam – Plein 25, 3991 DL Houten

Kosten
De kosten voor drinken en eventueel eten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden
De deelnetwerkbijeenkomst Het pensioen in 2020: waar staan wij nu? staat open voor andere deelnetwerken.
Aanmelden kan tot 18 oktober bij Corry van Herpen (zolang er ruimte beschikbaar is) via: c.vanherpen@pensioenperspectief.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ViiP