Vrouwen in institutioneel Pensioen

Deelnetwerken

Deelnetwerken

Om een laagdrempelig netwerk aan onze leden te bieden, zijn binnen onze vereniging 9 deelnetwerken actief. Deze deelnetwerken vormen het hart van ViiP. De deelnetwerken zijn gemêleerd, zodat hierdoor een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen onze leden die in alle disciplines werkzaam zijn. Het bestuur bewaakt de samenstelling van de deelnetwerken en zorgt voor een zo goed mogelijke balans in ervaring en deskundigheid, en tussen leden vanuit commerciële en niet-commerciële hoek. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de deelnetwerken gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Een deelnetwerk telt gemiddeld 25 vrouwelijke deelnemers van verschillende disciplines. Een uitzondering hierop vormt het deelnetwerk 4 voor vermogensbeheerders.

"Delen van kennis via deelnetwerken"

De deelnetwerken komen ongeveer 3 keer per jaar bijeen om kennis met elkaar te delen door een actueel onderwerp te bespreken. Binnen deze deelnetwerken is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar. Wij zetten in op het vergroten van de kruisbestuiving, door het stimuleren van gezamenlijke deelnetwerkbijeenkomsten en het openstellen van bijeenkomsten van deelnetwerken voor andere leden buiten deze deelnetwerken.

Nieuwe leden kunnen aangeven of ze zich willen aansluiten bij een deelnetwerk. In dat geval wordt allereerst gekeken binnen welk deelnetwerk er nog plaats is, met inachtneming van de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. Mochten alle deelnetwerken vol zitten, dan komt het nieuwe lid op een wachtlijst en wordt er bij voldoende nieuwe leden een nieuw deelnetwerk opgericht.

Bijeenkomsten
Voor de komende periode staan er verschillende bijeenkomsten gepland. Raadpleeg de agenda voor informatie hierover.

Leden ontvangen een (persoonlijke) uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Delen
Geplande bijeenkomsten kunnen per mail worden aangemeld bij het secretariaat via secretariaat@viip.nl. Deze worden dan opgenomen in de agenda en via social media onder de aandacht gebracht. Uitingen van commerciële aard via de website en social media van ViiP worden niet toegestaan.

Heb je van een bijeenkomst een presentatie die je wilt delen, dan kan dat ook per mail via secretariaat@viip.nl.