Vrouwen in institutioneel Pensioen

Missie

ViiP

  1. Het is onze missie om vrouwen in de (institutionele) pensioenwereld te verbinden, opdat zij elkaar vinden, stimuleren en inspireren.
  2. Het is onze missie om bij te dragen aan een grotere man-vrouw diversiteit in brede zin in de (institutionele) pensioenwereld.

 

"Kernwaarden: verbindend, ambitieus, stimuleren en deskundigheid"

 

Doelstellingen
Bovengenoemde missie willen wij bereiken door middel van de volgende doelstellingen:

  1. Het bieden van een laagdrempelig netwerk waarbinnen leden kennis delen en elkaar ontmoeten.
  2. Bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen die werkzaam zijn in de pensioenwereld.
  3. De diversiteit op het gebied van sekse vergroten in de pensioenwereld.

Statuten
Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten. De statuten kun je hier raadplegen.