Vrouwen in institutioneel Pensioen

Missie

Bestuur ViiP

ViiP heeft als missie:

  • Wij geloven in de kracht van diversiteit en geven daar als ViiP invulling aan door te ijveren voor meer vrouwen:
    • op beleidsbepalende posities in de Nederlandse pensioenwereld,
    • in de boardroom van pensioenfondsen en bedrijven in de NL pensioensector.
  • Kennisdeling en het bijeenbrengen van verschillende invalshoeken en ervaringen is er om elkaar te kunnen versterken.
  • We richten ons op de carrière van zowel startende als ervaren ambitieuze vrouwen die in de verschillende geledingen van de pensioensector werkzaam zijn.

"Kernwaarden: verbindend, ambitieus, stimuleren en deskundigheid"

Doelstellingen
Bovengenoemde missie willen wij bereiken door middel van de volgende doelstellingen:

  1. Het bieden van een laagdrempelig netwerk waarbinnen leden kennis delen en elkaar ontmoeten.
  2. Bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen die werkzaam zijn in de pensioensector.
  3. De diversiteit op het gebied van sekse vergroten in de pensioensector.

Statuten
Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten. De statuten kun je hier raadplegen.