Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres

Jaarcongres

Jaarlijks organiseren wij een congres voor onze leden met inspirerende sprekers. Belangrijke doelstelling van het congres is elkaar ontmoeten en spreken, gedachten uitwisselen over wat ons binnen de pensioensector bindt en kijken naar nieuwe mogelijkheden in de sector en voor onszelf.

Uitnodiging ViiP jaarcongres 2020
Helaas hebben we het ViiP jaarcongres 2020 vanwege de maatregelen rond het coronavirus moeten verplaatsen naar 15 oktober 2020.

Deze keer zijn we te gast bij Aegon in Den Haag.

Het thema is dit jaar: Solidariteit 2.0

Rondom dit thema hebben we een boeiend programma weten op te zetten.

Tijdens het congres is een fotograaf aanwezig.

Na de zomer volgt meer informatie over aanmelding voor het jaarcongres 2020. Voor nu wensen we jullie veel gezondheid.

Wij zien jullie allemaal graag op 15 oktober!

namens het ViiP bestuur,
de Commissie Jaarcongres,
Marjon Brandenbarg, Marianne Hamerslag, Mariette Sanderse, Gera Versluis, Anne-Marie Wiegers en Anja Willemsen

ARCHIEF Jaarcongres >