Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres

Jaarcongres

Jaarlijks organiseren wij een congres voor onze leden met inspirerende sprekers. Belangrijke doelstelling van het congres is elkaar ontmoeten en spreken, gedachten uitwisselen over wat ons binnen de pensioensector bindt en kijken naar nieuwe mogelijkheden in de sector en voor onszelf.

Jaarcongres 2020 ViiP: donderdag 9 april 2020, bij Aegon in Den Haag.:

Noteer de datum alvast in je agenda! Wij kijken er alweer naar uit en de voorbereidingen zijn begonnen. Zoals elk jaar hebben we weer een thema voor het congres.

Het thema voor het jaarcongres 2020: Solidariteit 2.0

We kijken vanuit verschillende invalshoeken wat solidariteit betekent en hoe we daar als ViiP iets van kunnen vinden. Ons pensioenstelsel heeft solidariteit, tussen jong en oud, man en vrouw, ziek en gezond, altijd als belangrijke pijler gezien. Maar als we dat nu eens bekijken vanuit de klimaatveranderingen. Hoe solidair zijn we dan? En kunnen we alleen solidair zijn als er iets te verdelen is? Hiervoor moeten de dekkingsgraden voldoende zijn.

Naast de benadering vanuit de vertrouwde deskundige sector is er nog een andere solidariteit, die tussen vrouwen onderling. Steunen we elkaar voldoende om de doelstelling van een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de pensioensector te bereiken?

De komende maanden gaat de commissie jaarcongres, bestaande uit Mariette Sanderse, Anne-Marie Wiegers, GeraVersluis, Marianne Hamerslag, Anja Willemsen en Marjon Brandenbarg, aan de slag om het congres verder voor te bereiden.

ARCHIEF Jaarcongres