Vrouwen in institutioneel Pensioen

Aanmelden ViiP Gouden Pump Award 2013

27-11-2012

Organisaties kunnen zich tot 1 maart 2013 aanmelden voor de Gouden Pump Award van ViiP. ViiP, vereniging van Vrouwen in Institutioneel Pensioen, reikt de Award jaarlijks uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de wereld van institutionele pensioenen. Denk aan organisaties als pensioenverzekeraars en pensioenfondsen, hun uitvoerders, vermogensbeheerders en adviseurs. De eerste ViiP Gouden Pump Award ging in 2012 naar TKP Investments.

Een nominatiecommissie nomineert uit alle inzendingen maximaal vier organisaties. De genomineerden presenteren hun diversiteitsbeleid v/m aan een jury. De jury kiest de winnaar van de Gouden Pump Award. De jury bestaat uit Sybilla Dekker, voorzitter Stichting Talent naar de Top, Sandra Smits, oprichter en voormalig voorzitter VIIP, Toine van der Stee, algemeen directeur Blue Sky Group en Onno Verstegen, lid Raad van Bestuur Delta Lloyd.
De Gouden Pump Award wordt uitgereikt tijdens het VIIP Jaarcongres op 16 april 2013. Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op www.viip.nl.

De Gouden Pump Award sluit aan bij het streven van ViiP naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de pensioensector. Het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtsorganen en beleidsbepalende functies in de sector is slechts 10%. Wat ViiP betreft moet dat percentage naar minimaal 30%. Organisaties en besturen met een evenwichtige personeelsopbouw zijn aantoonbaar innovatiever en slagvaardiger, kunnen beter omgaan met verandering, benutten meer potentieel, hebben meer voeling met de markt en zijn succesvoller. Alle reden voor een actief diversiteitsbeleid v/m.

Winnaar 2012
De winnaar van de eerste VIIP Gouden Pump Award was TKP Investments. Volgens voorzitter Sybilla Dekker was de jury onder de indruk van de doorleefdheid van de overwegingen en van de verbinding die TKP Investments legt tussen diversiteit en klantgerichtheid. De vermogensbeheerder gebruikt diversiteit als business model. CEO Roelie van Wijk was blij met de Award: “Diversiteit zorgt voor een goede sfeer, complementaire vaardigheden, maatschappelijke betrokkenheid bij de klant; het speelt allemaal mee bij de klant- en medewerkerstevredenheid. De ViiP Gouden Pump Award zien we als een erkenning van de inspanning die wij op het gebied van diversiteit doen.” Voor de Award 2012 waren verder genomineerd FNV Bondgenoten, PGGM en Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

ViiP telt ruim 200 leden. Zij zijn werkzaam in de pensioensector bij pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars en hun adviseurs.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de VIIP Gouden Pump Award kunt u contact opnemen met Carin Kleiweg, T 020-3055900, M 06-22461559 of per E Carin.kleiweg@msl.nl