Vrouwen in institutioneel Pensioen

VIIP in oktober-/novembernummer van NPN

8-4-2009

NPN wijdt in het oktober-/novembernummer van 2008 een artikel aan VIIP. De kop van het artikel luidt: ‘Slimme pensioenfondsen hebben vrouwen in topfuncties’. Francis van Bergenhenegouwen en Roos Kuip zijn geïnterviewd. Het artikel is te vinden op pagina 22 en 23.