Vrouwen in institutioneel Pensioen

Raad van Advies

Doel
Om mede met behulp van de Raad van Advies en hun jarenlange ervaring na te denken over de toekomst van ViiP en de diversiteit in de pensioensector aan te moedigen.

Personen( m/v) die:

 • de doelen die ViiP nastreeft een warm hart toedragen en die zelf ook veel affiniteit hebben met diversiteit
 • ViiP willen promoten en zichtbaarder willen maken
 • diversiteit in de sector willen bevorderen
 • we kunnen gebruiken als klankbord
 • hun eigen netwerk ter beschikking stellen aan ViiP
 • mee willen denken over de toekomst van ViiP.

De Raad van Advies van ViiP bestaat uit:

  Willem Jelle Berg
 • Lid dagelijks bestuur CNV, portefeuille pensioenen en sociale zekerheid, zorg, onderwijs en macro-economisch
 • Bestuurslid van de Stichting v.d. Arbeid
 • Lid (plv) van de SER,
 • Bestuurslid en voorzitter Auditcomité SBB,
 • Bestuurslid CNV Internationaal
 • Bestuurslid Christelijk Sociaal Congres.
 • Lid Raad van Toezicht V-fonds,
 • Lid van Raad van Toezicht ISO,
 • Voorzitter regiocomité VU-vereniging
 • Voorzitter financiële commissie ledenraad CNV


  Toine van der Stee
 • Algemeen directeur Blue Sky Group
 • Voorzitter beleggingscommissie DELA Verzekeringen
 • Voorzitter Bestuur Pensioenfonds UWV


  Margot Scheltema
 • Mede-eigenaar Scheltema Tammenoms
 • Voorzitter Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen DNB
 • Commissaris Lonza Group Plc (Basel)
 • Raad bij De Ondernemingskamer
 • Lid Centrale Plan Commissie CPB
 • Commissaris Nedap
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands fotomuseum
 • Lid Raad van Toezicht Veerstichting
 • Bestuurslid Nederlandse Bachvereniging


  Mariska van der Westen
 • Uitgever en directeur van FD Business
 • Hoofdredacteur en directeur van Pensioen Pro