Vrouwen in institutioneel Pensioen

Raad van Advies

Doel
Om mede met behulp van de Raad van Advies en hun jarenlange ervaring na te denken over de toekomst van ViiP en de diversiteit in de pensioenwereld aan te moedigen.

Personen( m/v) die:

 • de doelen die ViiP nastreeft een warm hart toedragen en die zelf ook veel affiniteit hebben met diversiteit
 • ViiP willen promoten en zichtbaarder willen maken
 • diversiteit in de sector willen bevorderen
 • we kunnen gebruiken als klankbord
 • hun eigen netwerk ter beschikking stellen aan ViiP
 • mee willen denken over de toekomst van ViiP.

De Raad van Advies van ViiP bestaat uit:

Peter Borgdorff   Peter Borgdorff
 • Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Voorzitter Eumedion
 • President Commissaris Kasbank
 • Bestuurslid Nibud


  Willem Jelle Berg
 • Bestuurslid met portefeuille pensioenen, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en macro-economisch. Namens het CNV bestuurslid van de Stichting v.d. Arbeid en plv lid van de SER, bestuurslid CNV Internationaal en bestuurslid Christelijk Sociaal Congres
 • Lid Raad van Toezicht V-fonds, voorzitter regiocomité VU-vereniging en voorzitter financiële commissie ledenraad.


  Toine van der Stee
 • Algemeen directeur Blue Sky Group
 • Voorzitter Raad van Bestuur Dutch Fund and Asset Management Association ( DUFAS)
 • Voorzitter beleggingscommissie DELA Verzekeringen
 • Commissaris Schaarsbergen B.V.


  Margot Scheltema
 • Voorzitter Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen
 • Commissaris (vice-voorzitter) Triodos Bank
 • Commissaris ASR Nederland
 • Commissaris Schiphol Group
 • Commissaris TNT Express
 • Commissaris Lonza Group Plc (Basel)
 • Raad bij De Ondernemingskamer
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum
 • Commissaris Warmtebedrijf Rotterdam


  Mariska van der Westen
 • Hoofdredacteur en directeur van Pensioen Pro
 • Financieel journalist
 • Hoofdredacteur van pensioenblad IPNederland
 • Hoofdredacteur van NPN, het Nederlandstalige pensioenvakblad van de Financial Times