Vrouwen in institutioneel Pensioen

2016

Nieuws

Headhunter zoekt ‘atypische mensen’
16-12-2016
Sinds 1 oktober van dit jaar staat Egon Zehnder Nederland, een van de grootste executive search firma’s van het land, voor het eerst onder leiding van een vrouw. Ingrid van den Maegdenbergh (43) heeft het roer overgenomen van Hans Horn, die het acht jaar in handen had. Nu ja roer. De rol van managing partner moet niet groter worden gemaakt worden dan die is. ‘Ik ben eindverantwoordelijk, maar we doen het met het team. Ik ben degene die de kikkers in de kruiwagen moet houden. Lees meer ......

NieuwsNieuwsbrief nummer 9
09-12-2016
Informatie over de laatste ontwikkelingen en activiteiten van ViiP. Lees meer ......
‘We kunnen haar niet aannemen, want ze is te mooi’
18-11-2016
Diversiteit Een goede balans tussen mannen en vrouwen op de werkvloer verhoogt de productiviteit. Maar vooral aan de top blijft meer diversiteit een ideaal. Bij advocatenkantoor Jones Day hebben ze een speciaal team opgericht om daar verandering in te brengen.

Als je haar tien jaar geleden had gevraagd naar haar ambities, zou arbeidsrechtadvocaat Marielle Daudt waarschijnlijk hebben geantwoord: „Ik wil vooral coole dingen doen.” Dat ze ooit partner wilde worden van haar kantoor zou je Daudt niet snel horen roepen – zo nodig hoefde ze niet op de voorgrond te treden. Toch is ze nu mede-eigenaar van het internationale advocatenkantoor Jones Day, dat sinds drie jaar een vestiging heeft in Nederland. Lees meer ......

Jury voor De Gouden Pump Award 2017 is bekend
16-11-2016
De netwerkorganisatie ViiP (Vrouwen in institutioneel Pensioen) reikt om het jaar de Gouden Pump Award uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in topfuncties in de wereld van (institutionele) pensioenen. Met ingang van heden kunnen organisaties zich nomineren om voor deze prestigieuze prijs in aanmerking te komen. We zijn verheugd te kunnen melden dat een sterk jury-team de nominaties gaat beoordelen.Lees meer ...


DeelnetwerkenHet Algemeen Pensioenfonds (APF)
26-10-2016
Op dinsdag 29 november organiseert deelnetwerk 2 een bijeenkomst met als onderwerp het Algemeen Pensioenfonds (APF). Twee leden van dit deelnetwerk zullen dit onderwerp vanuit hun expertise belichten. Lees meer ......ViiP seminar ‘GOVERNANCE’ met speciaal thema ‘BOARDROOM DYNAMICS
09-10-2016
Workshop voor aankomende en ervaren intern toezichthouders en bestuurders Op woensdag 30 november 2016 vindt het derde seminar van de ViiP werkgroep ‘Governance op Hoge Hakken’ plaats bij ASR in Utrecht. Op veler verzoek zal tijdens deze dag onder meer speciaal aandacht worden besteed aan het thema ‘boardroom dynamics’. Het belooft een interactieve en praktijkgerichte dag te worden, met diverse workshops en interessante sprekers. Lees meer ...


DeelnetwerkenHet pensioen in 2020: waar staan wij nu?
01-10-2016
Op maandag 31 oktober organiseert Deelnetwerk 3 een bijeenkomst met als thema Het pensioen in 2020: waar staan wij nu?
Wij bespreken de plannen voor de herziening van het pensioenstelsel en staan stil bij de uitkomsten van de SER en de Perspectiefnota van het Kabinet. Ook de uitdagingen voor sociale partners en pensioenfondsbesturen komen aan de orde.
Tot slot discussiëren wij met elkaar aan de hand van een aantal stellingen.
Met het oog op de kruisbestuiving tussen de deelnetwerken kunnen ook andere VIIP-leden zich hiervoor aanmelden. Lees meer ......

Aantal vrouwen aan de top neemt af
09-09-2016
Voor het eerst sinds 2007 neemt het percentage vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven af. Lees meer ...


DeelnetwerkenBijeenkomst Verantwoord beleggen, hot or not?
29-07-2016
Op dinsdag 13 september a.s. wordt een kruisbestuivingsbijeenkomst voor alle VIIP netwerken georganiseerd met als thema Verantwoord beleggen, hot or not?
In het eerste gedeelte wordt ingegaan op ontwikkelingen, integratie in de beleggingsketen, beleggen in oplossingen en het meten en communiceren van tastbare resultaten. Dit gedeelte wordt afgesloten met een tafeldiscussie aan de hand van een vijftal vragen. In het tweede gedeelte vindt verdieping plaats op het thema klimaat en wordt een tafeldiscussie gevoerd aan de hand van een gefingeerde vragenbrief DNB. Lees meer ......

Mail Actueel - Pensioenfederatie
06-07-2016
Mail Actueel is de mailservice van de website van de Pensioenfederatie. Hiermee bent u dagelijks op de hoogte van onze nieuws- en persberichten, position papers en andere publicaties. Lees meer ...


NieuwsNieuwsbrief nummer 8
28-06-2016
Voor de zomervakanties beginnen, willen we jullie met deze nieuwsbrief informeren over de laatste ontwikkelingen en activiteiten van ViiP. Zo hebben we een mooi, maar hectisch congres achter de rug en is er weer nieuws over diverse deelnetwerkbijeenkomsten. Ook vragen we aandacht voor de herfstborrel en heten we de nieuwe bestuursleden, Marjon Brandenbarg en Angelique Joosen van harte welkom.
Lees meer ......

Kijken, praten, durven, doen
31-05-2016
Pensioen is geen koekjesfabriek en diversiteit kan wonderen doen voor het proces naar besluitvorming. Ze spreekt met zachte stem en overtuigt. Financial Investigator sprak Marijke Colly. Lees meer ...‘Moeder-overste’ verbrijzelt glazen plafond

20-05-2016
Commissaris Petri Hofsté stijgt in ranglijst van invloedrijke vrouwen van de zeventiende naar de eerste plaats. Lees meer ......

Francis van Bergenhenegouwen over Het nederlands Pensioenfonds
30-04-2016
"Het Nederlandse pensioenfonds is er van overtuigd dat het APF iets toevoegt aan (in eerste instantie) het Defined Benefit (DB) palet dat werkgevers en pensioenfondsen helpt om bestaande knelpunten op te lossen. Hiermee kunnen DB toezeggingen gedaan worden in de huidige markt met een lagere rente."
Lees meer ...Nominering van ons ViiP lid Jacqueline Lommen

30-04-2016
We zijn heel trots op de nominering van ons ViiP lid Jacqueline Lommen voor de “European Pensions Pensonality of the Year” Award. In bijgaand bericht staat een link om op haar te stemmen. Lees meer ......

NieuwsNieuwsbrief nummer 7
29-03-2016
Sinds de laatste Nieuwsbrief van eind 2015 zijn er weer veel activiteiten geweest waarover we jullie willen informeren. In deze Nieuwsbrief is er aandacht voor het Congres van 21 april a.s. bij PGGM in Zeist met als thema “Maak het verschil”. Houd deze datum vrij want het wordt een boeiende middag met veel interessante sprekers. Verder is er in deze Nieuwsbrief aandacht voor de herfstborrel, de website, het coördinatorenoverleg, kruisbestuiving tussen deelnetwerken, workshops en vacatures. Lees meer ...


Deelnetwerken Bijeenkomst Deelnetwerk IV met als thema ‘Herijking van het MVB’
15-03-2016
Op maandag 21 maart a.s. organiseert Deelnetwerk IV een bijeenkomst met als thema ‘Herijking van het MVB’. Met het oog op de kruisbestuiving tussen de deelnetwerken willen we ook andere VIIP-leden van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt verzorgd door Martine Menko, Investment Officer bij Pensioenfonds Vervoer, en Barbara Bleijenbergh, Senior Strategist Beleggingen bij PME. Lees meer ......

Wij stelden topmannen de vragen die topvrouwen altijd krijgen
14-03-2016
Hoe doe je dat nou eigenlijk, je drukke carrière combineren met je privéleven?

Het is een vraag die veel powervrouwen regelmatig moeten beantwoorden. Ongeëmancipeerd, achterhaald en eigenlijk best wel saai, vinden de topvrouwen die wij daarover spraken.

Hoe reageren powermannen wanneer ze zulke typische vrouwenvragen gesteld krijgen? Wij namen de proef op de som en stelden drie topmannen de vragen die topvrouwen altijd krijgen.
Lees meer ......Verslag commissie Governance

14-03-2016
Een bijeenkomst georganiseerd voor aankomende, vrouwelijke pensioenfondsbestuurders en intern toezichthouders. Lees meer ......

Meer informatie over de Commissies, klik hier.

Persbericht: Jaarcongres 2016, vrouwen in pensioenbranche ‘Maak het verschil!’
14-03-2016
Op donderdag 21 april vindt bij PGGM in Zeist het jaarlijkse congres plaats van Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP) met als thema ‘Maak het verschil!’.
Lees meer ......Wie goed hunt, vindt die vrouw

13-02-2016
Zoek langer en gij vindt topvrouwen, zeggen headhunters. En gooi dat „ lijstje met grijze mannen” eens weg. Lees meer ......

Bussemaker komt met website om vrouw naar top te krijgen
09-02-2016
App moet vrouw naar de top krijgen’ Lees meer ......