Vrouwen in institutioneel Pensioen

Nieuws 2017

Deelnetwerk 3 bijeenkomst met als thema “Zelfevaluaties DNB: van verplichting naar overtuiging”.
15-11-2017

Deelnetwerk 3 bijeenkomst met als thema “Zelfevaluaties DNB: van verplichting naar overtuiging”. Maandag 30 oktober had deelnetwerk 3 een bijeenkomst met als thema “Zelfevaluaties DNB: van verplichting naar overtuiging”. Omdat we het een belangrijk onderwerp vinden heeft deelnetwerk 3 besloten deze bijeenkomst ook open te stellen voor de andere deelnetwerken. Dat was een goede keuze, want de bijeenkomst werd door ruim 40 vrouwen bezocht.

Tijdens de bijeenkomst vertelden toezichthouders Maja Maric en Guurtje Wolters van DNB over hun onderzoek bij 50 middelgrote pensioenfondsen naar zelfevaluaties, die zij in 2016/2017 hebben uitgevoerd. Daarbij kwam ook nadrukkelijk het thema diversiteit aan de orde. Welke rol speelt het in de zelfevaluaties en bieden de zelfevaluaties een goede mogelijkheid om de stap te maken naar meer diversiteit in pensioenfondsen.

In groepjes ging de zaal aan de slag om deze vragen onderling te bespreken. Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij genoeg ideeën op tafel kwamen om mee terug te nemen naar de eigen besturen.


Appèl voor meer diversiteit in de pensioenfondsorganen
08-11-2017

Appèl voor meer diversiteit in de pensioenfondsorganen


Nieuwsbrief oktober 2017
25-10-2017


SAVE THE DATE: Boekpresentatie: We hebben al een vrouw
20-10-2017

Boekpresentatie: We hebben al een vrouw


In memoriam Leny van der Heiden
30-08-2017

Op 16 augustus jongstleden is ons lid Leny van der Heiden overleden. Leny is meer dan 20 jaar actief geweest in de pensioensector. Eerst bij het ministerie van SZW, daarna als plaatsvervangend directeur van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen en later bij de Pensioenfederatie. Tot aan het moment dat ze ziek werd, werkte ze bij SPF Beheer als hoofd Bestuurszaken. Ze was daarnaast lid van de Raad van Toezicht van pensioenfonds BPL.

Leny werd terecht door velen gewaardeerd. Ze beschikte over veel kennis, was niet bang haar mening te geven en zette zich altijd ten volle in voor het werk dat ze deed. Ook droeg Leny de doelstellingen van ViiP een warm hart toe. Het stimuleren van vrouwen en meer diversiteit in de pensioensector vond ze belangrijk.

Wij wensen haar man en zonen, familie en vrienden veel sterkte.


Persbericht: Roos Vermeij uitvoerend bestuurder PME
05-07-2017


MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN INDEX
04-07-2017 The MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) comprises companies whose gender diversity initiatives encourage more women to enter back into the workforce in Japan. Studies have indicated that women s greater participation and advancement in the workforce can have substantial benefits for the Japanese economy, which faces labor shortage risk from a rapidly aging society.


Nieuwsbrief juni 2017
03-07-2017


PensionTech Summit 2017
24-05-2017


Persbericht: ABN AMRO Pensioenfonds winnaar van De Gouden Pump Award 2017
28-04-2017


Uitnodiging Jaarcongres Pensioen Federatie
06-04-2017

Onze kennispartners/sponsoren zijn:

Jaarcongres Pensioen Federatie sponsoren


ViiP Deelnetwerk 8 - presentatie
27-03-2017


‘Pensioenfondsen moeten harder hun best doen voor diversiteit in bestuur’
18-01-2017


Board Diversity and self-regulation in Dutch pension funds
12-01-2017