Vrouwen in institutioneel Pensioen

Commissies

Commissies

Als lid van ViiP kun je deelnemen aan een commissie. De commissies hebben als doel om een specifiek onderwerp verder uit te werken en op de kaart te zetten. Hieronder zijn de commissies opgenomen die momenteel actief zijn met een korte omschrijving en de initiatiefnemers.

Mocht je interesse hebben om ook deel te nemen aan een commissie meld je dan aan.

Commissie Event
Jaarlijks organiseren wij voor onze leden een nieuwjaarsborrel, een congres en een herfstborrel met inspirerende sprekers en/of een workshop. Belangrijke doelstelling van het congres en de borrels is elkaar ontmoeten en spreken, gedachten uitwisselen over wat ons binnen de pensioensector bindt en kijken naar nieuwe mogelijkheden in de sector en voor onszelf.
Leden: Mariette Sanderse, Anne-Marie Wiegers, Marianne Hamerslag, Marjon Brandenbarg incidenteel aangevuld met andere leden, bestuursleden en leden overige commissies

Commissie Governance
De commissie Governance denkt na over het stimuleren van diversiteit binnen de pensioensector organiseert in dat kader diverse activiteiten.
Leden: Paulien Siegman, Corine Hoekstra, Angelique Joosen

Commissie Kudos
De commissie reikt kudos uit aan individuen die veel hebben betekend in de pensioensector.
Lees meer...
Leden: Angelique Joosen, Felicia Canté, Ingrid Reichmann, Ilse van Eekelen

Commissie Next Gen
De commissie Next Gen bestaat uit jonge ViiP-leden en onderzoekt op welke manier ViiP aantrekkelijk is voor jonge vrouwen in de pensioensector. De commissie adviseert het bestuur, denkt mee met de Commissie Event en organiseert activiteiten voor jonge leden.
Leden: Dastan Hamad, Maira Damaniou, Tamana Shirbaz, Tenyll Codfried, Titia Dieben

Commissie Communicatie
De commissie Communicatie houdt zich bezig met alle uitingen naar buiten rondom ViiP en haar activiteiten.
Leden: Annemiek Theunissen, Titia Dieben, Caren van Houten, Emy Fraai

Kas Commissie
De commissie Kas beoordeelt de jaarcijfers en verstrekt hierbij een kasverklaring.
Leden: Gwen van Tongeren, Marjo Roerdink, Corine van Heijningen