Vrouwen in institutioneel Pensioen

Nieuwe bestuursleden voor ViiP

Door de ontwikkelingen in het bestuur zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die een bijdrage willen geven aan de visie van ViiP. We hebben ruimte voor minimaal 1 nieuw bestuurslid en roepen je op om te reageren als je enthousiast bent en samen met ons invulling wilt geven aan het beleid.

Wij bieden een gevarieerd samengesteld bestuur dat plezierig samenwerkt en zowel nadenkt over strategische zaken als praktisch ingesteld is.

Wat zoeken we?

 • Een algemeen bestuurslid, dat bereid is de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van ViiP op zich te nemen.

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen
 • Je vertegenwoordigt het bestuur in commissies
 • Je ziet toe op een goede financiële administratie voor ViiP

Wat wordt er van je gevraagd:

 • Belangrijk is dat je een teamspeler bent
 • Je bent je bewust van (politieke) verhoudingen
 • Je bent een netwerker
 • Je werkt actief mee aan het uitwerken van het beleid van ViiP en aan het realiseren van onze doelstellingen
 • Commitment, zelfsturend vermogen en pro-activiteit
 • Een jaarlijkse tijdsinvestering van circa 15-20 dagen (inclusief vergaderingen, congressen, workshops en deelname aan externe meetings)

Wat levert het je op:

 • Bestuurlijke ervaring
 • Uitbreiding van je netwerk
 • Een invulling van je maatschappelijke betrokkenheid
 • Energie en plezier

ViiP wordt bijgestaan door een officemanager.

Procedure:
Ons streven is om op de eerstvolgende algemene ledenvergadering een kandidaat ter benoeming voor te dragen. Je kunt per mail reageren tot en met uiterlijk 22 februari 2019. Je kunt de mail sturen naar secretariaat@viip.nl. Na een selectie op basis van de reacties, zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Het bestuur zal naar aanleiding van deze gesprekken een kandidaat voordragen ter benoeming door de algemene ledenvergadering. Voor nadere vragen kun je contact opnemen met Marjon Brandenbarg. tel. 06-30050550.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ViiP

Marjon Brandenbarg
Larissa Gabrielse
Mila Hoekstra
Angelique Joosen
Mariette Sanderse
Patroesjka Zuurhout