Vrouwen in institutioneel Pensioen

Shaktie Rambaran Mishre

Shaktie Rambaran Mishre (39) is sinds december 2018 bestuursvoorzitter van de Pensioenfederatie. Ze is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Het Groene Hart, is docent bij o.a. Nyenrode en adviseert daarnaast bestuurders en commissarissen. ViiP sprak met Shaktie over haar carrière en drijfveren.

Per 1 juli a.s. legt Shaktie Rambaran Mishre haar functie als voorzitter neer.

 Wat is je achtergrond?
“Ik beweeg mij al ruim 15 jaar op het snijvlak van 1) waardecreatie, 2) governance, risk & compliance en 3) cultuur & gedrag. Dus: Hoe creëer je waarde voor klanten en maatschappij? Hoe bescherm je die waarde tegen ongewenste risico’s en hoe realiseer je de cultuur en het gedrag dat hierop aansluit?”

Na haar studies Nederlands Recht en Bedrijfskunde specialiseerde zij zich verder in de Sociale Psychologie “Ik heb grote interesse voor ons gedrag als werknemer of als consument. Bij KPMG deed ik opdrachten voor de financiële sector, waaronder verzekeraars, vermogensbeheerders, toezichthouders, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Dan ging het bijvoorbeeld om consolidaties, compliance, governance en vermogensbeheer.”

Wat was je drijfveer om bestuurder te worden bij de Pensioenfederatie en hoe is dat gegaan?
“Om eerlijk te zijn: ik werd gebeld. Hoewel ik eerder wel voor pensioenfondsen werkte, heb ik er nooit aan gedacht om in de pensioensector te gaan werken. Mijn eerste vraag toen ik gebeld werd was daarom ook: “Waarom ik?”. Ik wilde er niet zitten alleen omdat ik een jonge vrouw ben.”

Dat laatste bleek inderdaad niet het geval. Haar naam was opgekomen omdat de Pensioenfederatie een bestuursvoorzitter zocht die proactief, verbindend en vernieuwend was, met aandacht voor cultuur en gedrag en kennis van de financiële sector. Daarnaast iemand van ‘buiten de pensioensector’ en gewend om voor grote groepen te staan. Dat paste inderdaad goed en na een aantal gesprekken was Shaktie enthousiast. “Ik wil graag bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector, met dat thema heb ik me in het verleden ook veel bezig gehouden.”

Hoe is de bestuurssamenstelling van de Pensioenfederatie?
“Het bestuur bestaat uit 13 personen, 12 bestuurders/directeuren van pensioenfondsen en ik als onafhankelijk voorzitter zonder verdere rol binnen een pensioenfonds.” De verschillende ‘bloedgroepen’ ondernemingspensioenfonds, beroepspensioenfonds en bedrijfstakpensioenfonds zorgen voor diversiteit binnen het bestuur. “Alhoewel het allemaal vertegenwoordigers van pensioenfondsen zijn, zijn ze allemaal anders en zien ze hun rol én die van de Pensioenfederatie anders. Het zijn verschillende type mensen, met elk een andere achtergrond. Het is mijn rol om verschillende standpunten bij elkaar te brengen. Om als team zo effectief mogelijk te zijn, wil ik samen bepalen wat onze stip(pen) op de horizon is (zijn): waar staan we voor en waar gaan we voor. Dat is één van de dingen die ik in mijn eerste jaar in gang heb gezet. Hierbij vind ik het belangrijk dat we de (onbewuste) gedragspatronen bewust en daarmee ook bespreekbaar maken.”

Opvallend is dat Shaktie bij de samenstelling van het bestuur direct verwijst naar de achtergrond en het gedrag van de bestuurders, het geslacht komt niet ter sprake.

Wat is jouw toegevoegde waarde in het bestuur?
“Ik heb lang in het bedrijfsleven en in de financiële sector gewerkt en dat brengt een andere kijk met zich mee. Zo zie ik de deelnemer als klant, die idealiter ook zonder verplichtstelling voor een fonds kiest. Daarnaast focus ik op de lange termijnstrategie, zowel voor de sector als voor de Pensioenfederatie. Welke ontwikkelingen komen op de sector af en welke keuzes kunnen wij en onze leden daarin maken om relevant te blijven voor de deelnemer? Tenslotte kom ik niet uit de pensioenwereld, waardoor ik anders naar heilige huisjes en bepaalde cultuurelementen kijk. Een mooie aanvulling op de ruime vaktechnische ervaring in het bestuur.”

Shaktie maakt graag gebruik van de kennis en inzichten van anderen en zoekt ook de verbinding op met de minder voor de hand liggende partijen. Zo voert zij gesprekken met jonge pensioenfondsbestuurders, wetenschappers en assetmanagers om te ervaren hoe zij tegen de materie aankijken en wat de Pensioenfederatie en de sector van hen kan leren. Ook gaat ze regelmatig het gesprek met deelnemers aan. Dit alles neemt zij mee in haar rol als bestuursvoorzitter, bijvoorbeeld om in interviews ‘het eerlijke verhaal’ te kunnen vertellen. Ze gelooft in de waarde van karakters en expertise van personen. Je kunt wel zeggen dat dit kenmerkend is voor Shaktie’s werkwijze.

Wat zijn jouw (positieve en negatieve) ervaringen met diversiteit en ViiP?
Het voordeel van het ingevoerde quotum voor vrouwen ziet Shaktie voornamelijk als kans voor organisaties om te ervaren wat de waarde van een vrouwelijke bestuurder is. Hierdoor kan het gedrag van deze organisaties veranderen. “Diversiteit in geslacht is goed maar het gaat mij vooral om een goede mix van bij de organisatiedoelen passende feminiene en masculiene waarden en om de juiste kennis en competenties. Waarden zijn vaak bepalend voor de visie van een bestuurder.”

“De ontvangst door de reeds zittende bestuurders is cruciaal. Uitleggen aan nieuwe jongeren hoe het binnen het bestuur werkt en van hen precies het zelfde gedrag verwachten, is funest. Je voldoet dan voor de bühne aan de norm, maar maakt niet gebruik van de voordelen van diversiteit, zoals het meenemen van nieuwe perspectieven bij besluitvorming of het doorbreken van bestaande patronen. Laat ze gebruik maken van de kwaliteiten van elkaar en openstaan voor andere meningen. In de pensioensector vinden we iemand onder de 40 jong. Maar in veel andere sectoren, zoals de zorg, advocatuur, wetenschap en accountancy, zit je medio 30 vaak al aan de top van een organisatie. Zeker als je goed bent. Kijk naar onze ministers. Als zo een jong iemand de overstap naar de pensioensector maakt, heeft hij/zij vast iets te brengen.” In haar eigen bedrijf coacht Shaktie bestuurders en commissarissen op gedrag in de boardroom. Ook in de pensioensector ervaart ze de waarde van jonge pensioenfondsbestuurders. “Ze staan meer open voor nieuwe spelregels, omdat ze korter in het spel zitten. Dat is heel nuttig in deze dynamische tijd waarin de buitenwereld soms om nieuwe spelregels vraagt”.

Binnen haar eigen loopbaan heeft Shaktie tot nog toe eigenlijk geen extreme ervaringen met diversiteit, ze heeft dan ook een voorspoedige loopbaan. “Misschien werkt wel mee dat ik mij nergens te min en nergens te goed voor voel”. Shaktie ziet ViiP als een brede vertegenwoordiging binnen de financiële sector, een sterk positief punt. “Hierdoor kunnen we veel van elkaar leren en als sector sterker worden.”

Wat zijn jouw persoonlijke doelen voor de toekomst?
“Ik plan mijn carrière eigenlijk niet, ik zie wat er op mijn pad komt.” Voor haar huidige functie bij de Pensioenfederatie wil ze graag het vertrouwen in de pensioensector vergroten. “Daar hoort bij: binnen waarmaken wat we buiten beloven en informatie over pensioen(fondsen) toegankelijk maken. Voor mijn verdere loopbaan zal ik in ieder geval een rol aannemen waar ik plezier en uitdaging uit haal en waar ik waarde kan toevoegen. Zo zou ik ooit nog wel kinderombudsman willen worden, omdat in de jeugdhulpverlening nog veel verbeterd kan worden, maar voor nu heb ik hier mijn handen vol.”