Vrouwen in institutioneel Pensioen

Gouden Pump Award

Gouden Pump

ViiP reikt om het jaar de Gouden Pump Award uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de pensioensector.

De uitreiking van de Gouden Pump Award tijdens het ViiP-jaarcongres.

Waarom een prijs?
De Gouden Pump Award sluit aan bij het streven van de ViiP naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de pensioensector. Het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtsorganen en beleidsbepalende functies in de sector is slechts 10%. Wat ViiP betreft, moet dat percentage naar minimaal 30%. Organisaties en besturen met een evenwichtige personeelsopbouw zijn aantoonbaar innovatiever en slagvaardiger, kunnen beter omgaan met verandering, benutten meer potentieel, hebben meer voeling met de markt en zijn succesvoller. Alle reden voor een actief diversiteitsbeleid.

Voor wie?
ViiP reikt de Award uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de wereld van institutionele pensioenen. De organisatie moet werkzaam zijn in de pensioensector. Denk aan pensioenverzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, vakorganisaties, vermogensbeheerders en adviseurs.

ARCHIEF Gouden Pump Award