Vrouwen in institutioneel Pensioen

Herfstborrel 2021

De herfstborrel 2021 ging virtueel van start vanuit de studio in Den Haag op het hoofdkantoor van Aegon, onze sponsor, met als onderwerp empathisch leiderschap! Circa 50 dames waren aanwezig bij deze virtuele herfstborrel onder leiding van onze Viip-voorzitter Marjon Brandenbarg.

Herfstborrel 2021

Karin Roelofs, als hoofd fiduciair management bij Aegon Asset Management, heette iedereen welkom en stelde de volgende vraag:
We hebben te maken met verschillende transities zoals het pensioenakkoord en de klimaattransitie. Wat hebben we nodig om deze transities succesvol voor elkaar te krijgen?

Het thema van deze herfstborrel is dat nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap en wel empathisch leiderschap! Een aantal zaken hierbij:

  • Iedereen kan in zijn rol een leider zijn; het is op iedereen van toepassing.
  • Empathisch leiderschap gaat over het aanvoelen van emoties en je best doen om anderen zich beter te laten voelen.
  • Het is een noodzaak is om alle talent zo goed mogelijk in te zetten. Dit wordt gestimuleerd door diversiteit en inclusie!
  • Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen een groter empathisch vermogen hebben dan mannen!

Herfstborrel 2021

Esther Mollema, expert op diversiteit en vrouwelijk leiderschap, gaf een inspirerende presentatie over empathisch leiderschap. Esther studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode en heeft een MBA cum laude afgerond. Vervolgens heeft ze in het buitenland haar carrière opgebouwd en 3 succesvolle bedrijven opgericht. Haar slogans: “De kracht van de organisatie ligt in de individuele verschillen van de medewerkers!” en “Empatisch leiderschap is de sleutel naar de toekomst waar we samen zoeken naar oplossingen.”

Wat is goed leiderschap? Wat bouwt goede teams?
Esther leidt het High Performance Organisation Centre, waar ze zich met deze vraagstukken bezig houdt. Empathische leiders moeten verbinding kunnen zoeken, teneinde oplossingen te bereiken. “The war on talent is on again”; werknemers voelen zich meer thuis bij empathisch leiderschap. Empathisch leiderschap gaat niet over jezelf, maar over de ander voorop stellen. Helpen om andere mensen beter te maken. Anderen zullen jou als leider dan herkennen.

Herfstborrel 2021

Zien we empathisch leiderschap in Nederland? Echte macht is vaak in handen van mensen die empathisch niet heel sterk zijn. Het vormen van een coalitie gaan we niet voor elkaar krijgen, als we dit niet empathisch doen. We hebben eentonig leiderschap, zie onderstaande drie foto’s.

Herfstborrel 2021

Herfstborrel 2021

Vervolgens gingen we in 6 groepen uit elkaar, waar we de case bespraken hoe je van abstractie en een passieve houding naar pro-activiteit en bevlogenheid kunt gaan. Erg inspirerend en leerzaam, waarbij we afsloten met het feit dat we elkaar als netwerk sterk kunnen maken, aangezien we met elkaar ongelofelijk veel kennis in huis hebben!

Korte impressie van de inleiding en de uitkomsten uit de verschillende break-out sessies.