Vrouwen in institutioneel Pensioen

Carrière

Carriere

ViiP wil vrouwen stimuleren om naar het hoogst mogelijke te streven in hun carrière en stimuleert vrouwen zich beschikbaar te stellen voor het vervullen van belangrijke posities in de pensioensector. Ook wat betreft de vraagkant streven wij naar bewustwording en willen wij gekwalificeerde vrouwen zichtbaarder maken.

De pensioensector is erbij gebaat als de kwaliteit binnen de pensioensector omhoog gaat en de belangen van iedereen door een afspiegeling van de maatschappij worden behartigd. Daarvoor is het nodig dat het percentage vrouwen dat werkzaam is op belangrijke posities in de sector wordt verhoogd. Zo kan de sector profiteren van de complementariteit die dit toevoegt enerzijds en wordt de sector aantrekkelijker voor vrouwen om werkzaam in te zijn anderzijds.

ViiP brengt fondsen of ondernemingen binnen de sector graag in contact met gekwalificeerde vrouwen, o.a. voor vacatures, artikelen of congressen. Dit doen we zonder commerciële doelstelling.

VACATURES


Inspiratie

Ter inspiratie van onze leden houden wij interviews met vrouwen uit de pensioensector en plaatsen wij interviews en artikelen uit andere media.

INSPIRATIE


ViiP Connect

Om goed te kunnen netwerken, is het fijn als we elkaar makkelijk kunnen vinden. Dat kan via de Netwerken via ViiP Connect. Vul je gegevens in en upload een foto en je bent zichtbaar voor andere leden!

ViiP CONNECT