Vrouwen in institutioneel Pensioen

Eigenrisicobeoordeling

18-05-2021

Hoewel een echte bijeenkomst helaas nog even op zich laat wachten hebben we weer een leuk en nuttig onderwerp om met jullie te bespreken.

Adraudis Santos en haar collega Erik Beckers zullen ons op 18 mei van 16:00-17:30 uur inzicht geven in de Eigenrisicobeoordeling die pensioenfondsen allemaal zullen moeten gaan doen binnen de IORP II regelgeving.

Met het oog op de kruisbestuiving tussen de deelnetwerken kunnen ook andere ViiP-leden zich hiervoor aanmelden.

Mochten jullie willen deelnemen dan kun je je aanmelden bij Nienke Bouman nienke.bouman@achmea.nl of Emma Weeder emma.weeder@ubs.com

Samenvatting van het onderwerp en introductie van onze sprekers
Pensioenfondsen dienen sinds begin 2019 te voldoen aan IORP II. Regelgeving die vanuit een Europese richtlijn vertaald is in Nederlandse wetgeving. Bij IORP II denken veel pensioenfondsen direct aan de inrichting van de nieuwe sleutelfuncties, met specifieke posities voor risicobeheer, actuariaat en interne audit. Vorig jaar zijn deze sleutelfuncties bij DNB ingediend en vervolgens getoetst. Naast de sleutelfuncties is er vanuit IORP II echter nog een nieuw instrument voor pensioenfondsen bijgekomen: de Eigenrisicobeoordeling (ERB).

Met de ERB worden door het bestuur van het pensioenfonds de huidige opzet van het risicobeheer en de meest materiële risico’s beoordeeld. Deze risicobeoordeling dient in ieder geval eens per drie jaar uitgevoerd te worden, of tussentijds bij een belangrijke significante wijziging van het risicoprofiel of een verandering van de regeling. Voorbeelden voor de tussentijdse ERB zijn de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder, verhoging van de risico’s in de beleggingen of het opzetten van een nieuwe regeling voor de actieve deelnemers. Veel pensioenfondsen hebben de ERB nog even uitgesteld, maar dit betekent wel dat het er dit jaar op aankomt voor deze pensioenfondsen. 19 januari 2022 vormt namelijk het einde van de eerste drie-jaars periode binnen IORP II.

Pensioenfondsen hoeven echter niet te vrezen voor een overvloed aan werkzaamheden vanuit de ERB. DNB heeft zelf ook aangegeven niet te zitten wachten op papieren tijgers vanuit pensioenfondsen. Belangrijk is dat het bestuur uitgaat van wat het pensioenfonds al beschikbaar heeft en hier vervolgens een challenge op uitvoert. Een pragmatische aanpak lijkt dan ook zeker mogelijk voor de ERB, maar hoe ziet dat eruit? Adraudis en Erik vanuit First Pensions nemen jullie hier graag in mee.

Presentators
Adraudis Santos
Adraudis Santos werkt sinds 2017 bij First Pensions en adviseert pensioenfondsen vanuit risicomanagement rapportages en ten aanzien van de vervuller werkzaamheden. Adraudis heeft veel ervaring met het opstellen van financiële en integrale risicomanagement rapportages. Vanuit deze rapportages adviseert Adraudis over de strategie, het beleid en de bijbehorende risico’s. Daarnaast is Adraudis al meerdere jaren betrokken als ondersteuning bij de vervuller werkzaamheden voor de risicobeheerfunctie. Daarbij horen o.a. het beoordelen van risico’s, uitwerken van risicoparagrafen, analyseren van rapportages van uitbestedingspartijen en controleren van de risicobeheersing.

Erik Beckers
Erik Beckers is senior risk manager bij First Pensions en is daarnaast directeur business development. Doordat Erik al sinds 2010 bij First Pensions betrokken is heeft hij in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de financiële risicorapportages (Dashboard), rapportages naar de Toezichthouder en het integrale risicomanagement. Vanuit de business development onderzoekt Erik continu of de rapportages, analyses en adviezen voldoende bij de pensioenfondsen aansluiten, begrijpelijk zijn en of er nog belangrijke aanpassingen t.a.v. ontwikkelingen vanuit de markt en regelgeving nodig zijn. Tevens verzorgt Erik educatie voor bestuurders (o.a. bij SPO) m.b.t. risicomanagement en het financieel beheer. Erik is meerjarig (bijna 10 jaar) als adviseur en vervuller t.a.v. integraal risicomanagement bij meerdere pensioenfondsen betrokken.