Vrouwen in institutioneel Pensioen

Special VB Contact voor leden VIIP

10-06-2011

Deze maand vinden de leden van VIIP het kwartaalmagazine VB Contact in de brievenbus. Na overleg met het bestuur van VIIP verzendt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen dit magazine eenmalig naar de VIIP-leden. Het centrale thema in deze uitgave is ‘vrouw’ en sluit daarmee aan bij de doelgroep van de vereniging.