Vrouwen in institutioneel Pensioen

Gouden Pump Award 2017

Gouden Pump

ABN AMRO Pensioenfonds winnaar ViiP Gouden Pump Award 2017

Donderdag, 22 april 2017 vond de uitreiking van de Gouden Pump namens ViiP plaats door de voorzitter van de jury, Nicole Beuken.

Gouden Pump Award 2017

Uit 6 genomineerden heeft de 5 koppige jury unaniem een keuze gemaakt voor ABN AMRO Pensioenfonds.

De jury heeft alle 6 genomineerden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Wat is de visie op diversiteit?
  2. Is de visie ingevuld met concrete doelstellingen?
  3. Zijn de doelstellingen verankerd in een beleid en in de (lijn)organisatie c.q. het bestuur?
  4. Vindt evaluatie plaats van het beleid?
  5. Zijn de resultaten aantoonbaar en gevolg van de gevoerde strategie?

De jury heeft daarnaast gekeken naar specifieke initiatieven waarmee een kandidaat zich onderscheidt van andere genomineerden en in hoeverre de kandidaat zich inzet voor diversiteit in de pensioensector in brede zin.

Gouden Pump Award 2017

ABN AMRO Pensioenfonds heeft zich onderscheiden door een gedegen diversiteitsbeleid te voeren dat al meermalen is geëvalueerd. Daarnaast heeft men een intrinsieke motivatie goed over het voetlicht gebracht en goed uitgedragen waar het bij diversiteit om gaat: het versterken van masculiene en feminiene competenties. Het originele statement “Wij hebben geen hoge hakken nodig om op gelijke voet te staan” van hun presentatie sloot daar goed bij aan. Uitstekende resultaten ook ten opzichte van peers zijn het gevolg. Op de verschillende niveaus in de organisatie zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Zowel binnen bestuur (50% = vrouw), het uitvoerend bestuur (66% = vrouw), het VO (37% = vrouw) en management team (50% = vrouw).

Gouden Pump Award 2017

De prijs werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van Pensioenfonds ABN AMRO, Joyce van Dorssen en Madeleine Jacobs, beiden bestuursleden van het pensioenfonds.

Waarom een prijs?
De Award sluit aan bij het streven van ViiP naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de pensioensector. Het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtorganen en beleidsbepalende functies in de sector is slechts 10%. Wat ViiP betreft moet dat percentage naar minimaal 30%. Organisaties en besturen met een evenwichtige v/m-verdeling zijn aantoonbaar innovatiever en slagvaardiger, kunnen beter omgaan met verandering, benutten meer potentieel, hebben meer voeling met de markt en zijn succesvoller. Alle reden voor een actief diversiteitsbeleid v/m.

Gouden Pump Award 2017

Voor wie?
De Gouden Pump wordt uitgereikt aan een organisatie die werkzaam is in de wereld van pensioenen. Dat kunnen pensioenverzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoerings-organisaties, toezichthouders, de academische wereld, vermogensbeheerders en adviseurs zijn. Winnaars in de afgelopen jaren zijn: TKP Investments, Robeco en ABP.

Gouden Pump Award 2017

Gouden Pump Award 2017

Gouden Pump Award 2017