Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres 2017

“Kruispunt, hoezo kruispunt?” was dit jaar het thema van het congres van ViiP. ViiP was dit jaar op 20 april te gast bij NN Group in Den Haag. Net als vorig jaar werd het congres goed bezocht, er waren 120 vrouwen uit de pensioensector aanwezig. Ze zagen een goed gevuld programma waarin verschillende kruispunten (en de bijbehorende keuzes) in de pensioensector, maatschappij, economie, maar ook in privé situaties en carrières voorbij gekomen zijn.

De middag begon met de Algemene Ledenvergadering, waar Marijke Colly voor de laatste keer haar rol als voorzitter van ViiP met glans vervulde. ViiP kan terugkijken op een goed jaar. De financiële situatie is gezond, het aantal leden is licht gestegen en er werden in 2016 veel activiteiten georganiseerd. Zo hebben diverse netwerken bijeenkomsten georganiseerd die ook openstonden voor andere leden. De commissie Governance op hoge hakken 2.0 organiseerde een bijeenkomst georganiseerd voor aankomende, vrouwelijke pensioenfondsbestuurders en intern toezichthouders, die goed werd ontvangen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd afscheid genomen van een aantal bestuursleden. ViiP dankt Marijke Colly, Conny Wegerif, Bianca Klever en Marjolein van Kroonenburg voor hun bijdragen en voor de verdere professionalisering van ViiP. Hiernaast is Marjon Brandenbarg verkozen als nieuwe voorzitter en Larissa Gabrielse als vicevoorzitter. Mariëtte Sanderse en Patroesjka Zuurhout zijn allebei verkozen als nieuw bestuurslid.

Na de Algemene Ledenvergadering opende Dorothee van Vredenburch het congres. Dorothee is als CCO lid van de Raad van Bestuur van NN Group en verantwoordelijk voor het diversiteitsprogramma. Zij ging in haar welkomstwoord in op de kruispunten die zij zelf tegenkwam in haar werk en privésituatie en welke keuzes zij daarbij heeft gemaakt. Ze ging o.a. in op het pakken van kansen waardoor zij nog nooit in haar leven een sollicitatiebrief heeft hoeven schrijven. Ook vertelde ze over een wijze richtlijn van Alice in Wonderland die kan helpen bij het maken van keuzes op kruispunten: “Begin at the beginning and go on till you come to the end: then stop”.

De volgende bijdrage was van Wendy van Tol, zij is partner consulting en lid van de Advisory Board bij PwC NL en Europe. Zij vertelde op inspirerende en geestige manier hoe je cultuurveranderingen tot stand kunt brengen. De wereld van de accountants heeft net als de pensioensector in de afgelopen jaren het nodige vertrouwen verloren. De vraag is hoe je dat weer terugkrijgt. Durf je als sector daarbij keuzes te maken die niet op het eerste gezicht voor de hand liggen. Kortom neem je bij een kruispunt ook eens een onverwachte richting.

Na deze boeiende presentaties was het de beurt aan het panel. Het panel bestaande uit Fieke van der Lecq (o.a. hoogleraar Pensioenmarkten aan de VU), Cateautje Hijmans van den Bergh (ACM), Leonne Jansen (FNV, pensioenfonds Zoetwaren en BPF Vervoer) en Nienke Platenburg (partner Mens&Kennis) legde zaal een aantal prikkelende stellingen voor. Dat leverde levendige discussies op over hoe nuttig het is om een quotum in te voeren voor diversiteit in pensioenfondsbesturen, de drivers voor een nieuw pensioenstelsel, welke type bestuursmodellen voor pensioenfondsen ongewenst zijn, de houdbaarheid van de verplichtstelling en het herstellen van vertrouwen.

Tot slot was er het moment waarop de zaal de hele middag naar uitkeek: de uitreiking van de Gouden Pump Award. ViiP reikt om het jaar de Gouden Pump Award uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in topfuncties in de wereld van pensioenen. Dit jaar had de jury, bestaande uit Nicole Beuken (ABP), Jolanda de Groot (Financial Investigator), Kick van der Pol (Pensioenfederatie), Esther Raats-Coster (toezichthouder en voormalig zakenvrouw van het jaar) en Roelie van Wijk-Russchen (TKP) de uitdagende taak om een keuze te maken uit een aantal sterke nominaties. Nicole Beuken deed verslag van de werkzaamheden van de jury. Duidelijk werd dat de jury niet over één nacht ijs was gegaan. Alle genomineerden hadden zich in de weken voorafgaand aan de uitreiking gepresenteerd voor de jury. Op basis van een aantal criteria werden de genomineerden beoordeeld. Nadat Nicole alle beoordelingen met de zaal had doorgenomen, sprak zij het verlossende woord: de Gouden Pump Award 2017 is gewonnen door ABN AMRO pensioenfonds.

Na afloop kon iedereen tijdens de borrel netwerken en inspiratie opdoen. We kijken als bestuur, zowel het oude als het nieuwe bestuur, terug op een geslaagd congres.