Vrouwen in institutioneel Pensioen

Jaarcongres 2022: Lustrum 20 jaar ViiP

Jaarcongres 2022: Lustrum 20 jaar ViiP Op 23 juni stond het ViiP-jaarcongres in het teken van ons 20-jarig lustrum met het thema ‘Evolutie of revolutie’.

Het was een inspirerende dag met mooie herinneringen. Diana Matroos, journalist en presentator bij BNRBig Five, was de dagvoorzitter. Geraldine Leegwater (CIM PGGM) en Marjon Brandenbarg (voorzitter ViiP) heetten ons allemaal feestelijk welkom. Geraldine namens PFZW en PGGM en Marjon namens ViiP.

Terugblik 20 jaar ViiP
We keken terug naar de oprichting en de afgelopen 20 jaar van ViiP met de oprichters, Sandra Smits en Francis van Bergenhenegouwen. Waar het begon om vrouwelijke managers met elkaar in contact te brengen, is het een netwerk geworden met een vertegenwoordiging van vrouwen uit alle hoeken van de pensioensector die elkaar ontmoeten in de verschillende deelnetwerken. We mogen trots zijn op wat ViiP kan betekenen voor de vrouwen in de pensioensector.

Jaarcongres 2022

Larissa Gabrielse keek als oud-bestuurslid van meerdere besturen terug op mooie bestuursperiodes waarin ViiP veel heeft bereikt voor vrouwen in de pensioensector. Ook reikte zij het ViiP Lustrumboek uit aan de oprichters Sandra en Francis, , en Gerdi Verbeet, oud-voorzitter Tweede Kamer . Zij had pensioenen in haar portefeuille en was zo betrokken bij ViiP en heeft er veel aangehad op gebied van verbreden van haar kennis over pensioen.

Jaarcongres 2022

Kudos voor de Gouden pump

Bestuurslid Angelique Joosen keek terug met de winnaars van de Gouden Pump van de afgelopen 10 jaar. In een filmpje en in de zaal vertelden Margret Smits van Robeco, Harmen van Wijnen van ABP, Rani Piputri van NN investment Partners, Karin Roeloffs van Aegon Investment Management en Nery Anderson van ABN AMRO Pensioenfonds wat diversiteit betekent binnen hun bedrijf en wat het winnen van de Gouden Pump ze heeft gebracht.

Jaarcongres 2022

Ook kondigde Angelique aan dat de Gouden Pump een mooie opvolger krijgt. ViiP gaat Kudos uitreiken voor een vrouw die iets bijzonders of vooruitstrevends heeft gedaan in de pensioensector

“De Pensioenwereld draait door”
Gastspreekster Joyce Sylvester, voormalig burgemeester en nu voorzitter van de nieuwe Staatscommissie tegen discriminatie en racisme, sprak over diversiteit en haar ervaringen hiermee zoals ze die ook heeft vastgelegd in haar boek. Iedereen heeft beelden/vooronderstellingen. Hierdoor kan iemand met goede bedoelingen zich verwonderen. Zo gebeurde het dat een oudere witte man tegen haar, als zwarte vrouw, zei: ‘Bent ú de burgemeester? ‘.

Jaarcongres 2022

Onder leiding van Diana Matroos en side kick Marjon Brandenbarg gingen Joyce Sylvester en onze andere gastsprekers in gesprek over de vraag: De transitie naar een andere (pensioen)wereld? Hoe ga je dat nu doen? Hanneke Takkenberg, hoogleraar aan de Erasmus University en voorzitter van het Erasmus Centre for Women and Organisations gaf aan dat zij gaat voor een ‘sense of belonging’, dit gaat verder dan diversiteit. Geraldine Leegwater wil kijken naar de mogelijkheden van mensen en ze op basis daarvan kansen geven. Devika Partiman, sociaal activiste en initiatiefneemster van ‘Stem op een Vrouw’’ benadrukte dat gelijkheid belangrijk is voor een bredere groep dan die personen die “niet geïdentificeerd” worden door de 7 vinkjes, zoals lichamelijk beperkten. Joyce Sylvester riep op tot verbinding met mannen en vrouwen, een uitstekende hand naar de minder bedeelden en de ruimte voor verwondering.

Op de vraag van de dag: is er een Evolutie of Revolutie nodig voor gelijke behandeling van vrouwen? Waren de meeste vrouwen aan tafel het eens: meer revolutie en soms via evolutie! En altijd alert blijven dat behaalde resultaten ook in de toekomst behouden blijven.

Feestelijke afsluiting met borrel en walking dinner
Na het middagprogramma is getoast op de toekomst, onder het genot van een hapje en drankje. We zien met vol vertrouwen uit naar de mogelijkheden die ViiP heeft om vrouwen in de pensioensector een platform te geven voor hun ideeën en belangen.

Heel erg bedankt voor het hartelijke ontvangst PGGM & PFZW!

Jaarcongres 2022

Lustrumboek voor ViiP leden
Tijdens het lustrum is het lustrumboek verspreid en er zijn nog exemplaren beschikbaar voor leden van ViiP. Mocht je een exemplaar van dit prachtige lustrumboek willen ontvangen, dan kan je dat via secretariaat@viip.nl kenbaar maken.

Jaarcongres 2022